top of page

בוא נהיה ברורים

כן אנחנו כנסיית מעשר

לא הכומר לא מקבל  עצירה

ב-BTR GLOBAL WE ARE  שקוף בנתינה שלנו

Be The Ram

90% 

Your House

Outreach Offering

For Outreach Ministry

10%

Tithe

Love Offering

Directly to first family 

Wellness Offering

For Wellness Ministrty

פירוט האמונות שלנו בנתינה

imageedit_2_8713663073.png
$
logotype.png

$BTRGlobal

תודה שעזרת לנו להיות הראם! אלוהים אוהב נותן עליז.

קורינתינינס ב' ט: 6-12 Erv

6 זכור זאת: מי ששותל מעט זרעים יקבל יבול קטן. אבל מי ששותל הרבה יקבל יבול גדול.  7 כל אחד מכם צריך לתת את מה שהחלטת בליבך לתת. אתה לא צריך לתת אם זה גורם לך לא מאושר או אם אתה מרגיש נאלץ לתת. אלוהים אוהב את מי ששמח לתת.  8 ואלוהים יכול לתת לך יותר ברכות ממה שאתה צריך, ותמיד יהיה לך הרבה מהכל. יהיה לך מספיק מה לתת לכל עבודה טובה.  9 כמו שאומרים הכתובים,

"הוא נותן בנדיבות לעניים;

הטוב שלו יימשך לנצח."  תהילים 112:9

10 אלוהים הוא הנותן זרע לנוטעים ונותן לחם למאכל. ואלוהים יתן לך זרע רוחני ויגרום לזרע הזה לצמוח. הוא יפיק יבול גדול מטובך.  11 אלוהים יעשה אותך עשיר בכל דרך כדי שתמיד תוכל לתת בחינם. ונתינתך דרכנו תגרום לאנשים להודות לה'.

12 השירות שאתה מציע עוזר לעם אלוהים עם צרכיהם, אבל זה לא כל מה שהוא עושה. זה גם מביא יותר ויותר תודה לאלוהים.  13 שירות זה הוא הוכחה לאמונתך, ואנשים ישבחו את אלוהים בשל כך. הם ישבחו את אלוהים שאתה חולק בחופשיות את מה שיש לך איתם ועם כל האנשים. הם ישבחו אותו לראות אותך עוקב אחר החדשות הטובות על המשיח שקיבלת בגלוי. הם ישבחו את אלוהים כי אתה משתף אותם בחופשיות ועם כל האנשים.

bottom of page